STK Kaletach
stk-kalety  
  STK
  RAJD MAŁOPOLSKA 2013
  Projekt tras rajdowych wraz z najciekawszymi atrakcjami na trasach.
  Galeria
  Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK 2008 w Kaletach
  Sprawozdanie STK Kalety za 2005
  Sprawozdanie STK Kalety za 2006
  Sprawozdanie STK Kalety za 2007
  Sprawozdanie STk Kalety za 2008
  Sprawozdanie STK Kalety za 2009
  Odznaki
  Księga gości
  Forum
RAJD MAŁOPOLSKA 2013

 

RAJD MAŁOPOLSKA 2013

 

BRZESKO  7.07 – 13.07.2013


REGULAMIN

 

I. ORGANIZATOR

Sekcja Turystki Kolarskiej w Kaletach

 

 

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miasta Kalety

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach

 

 

 

III. KOMITET ORGANIZACYJNY

-         Komandor Rajdu – Grzegorz Kukowka

-         Z-ca Komandora ds. organizacyjnych – Agata Kukowka

-         Barbara Bista-Wagner – koordynator zwiedzania

-         Janusz Przybylski - koordynator zwiedzania

-         Członkowie TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach i STK w Kaletach

 

IV. CELE RAJDU

-         poznanie historii, folkloru, zabytków, walorów krajoznawczych powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, wielickiego

-         popularyzacja turystyki kolarskiej, jako formy aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Kalet i innych miejscowosci

-         integracja turystów kolarzy i wymiana doświadczeń

 

V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

 

Rajd odbędzie się w dniach: 7.07.2013 – 13.07.2013

 

Baza rajdu z biurem zlotu zlokalizowana jest na terenie schroniska młodzieżowego w Brzesku, przy ul. Piastowska 2.

 

Schronisko posiada: 140 miejsc noclegowych w pokojach 4 osobowych z węzłem sanitarnym, 2 kuchnie z wyposażeniem, świetlicę.

 

Obok schroniska znajduje się parking samochodowy oraz miejsce na ognisko.

 

Trasy rajdowe będą prowadziły przez teren powiatów: brzeski, wielicki, bocheński i tarnowski.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, sportowe, szkoły i instytucje oraz osoby indywidualne. Młodzież do lat 18 bierze udział w zlocie pod opieką osób dorosłych i musi posiadać kartę rowerową.

 

VII. SPECYFIKA TRAS ZLOTOWYCH

Na każdy dzień będą zaproponowane 2 warianty tras (krótszy i dłuższy). Trasy będą przebiegały po terenach płaskich i pagórkowatych. Trasy będą prowadziły głównie drogami asfaltowymi z dala od ruchliwych dróg publicznych.

 

VIII. TERMIN ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia grupowe i indywidualne na załączonych kartach zgłoszeń należy przesłać pod adres:

 

Grzegorz Kukowka ul. Wał Miedzeszyński 422A 03-994 Warszawa

lub przez Internet na adres: agata.kukowka@gmail.com

wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego i opłat za noclegi w terminie do 15.06.2013 roku. Ilość uczestników ograniczona

 

        Wpłaty należy dokonać na konto:

 

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej

Bank PEKAO SA

91 1240 4272 1111 0000 4839 4990

 

z dopiskiem: „Rajd Rowerowy Małopolska 2013”

IX. WPISOWE

-         dzieci do lat 8...nie płacą wpisowego

-         młodzież ucząca się (za okazaniem leg. szkolnej, studenckiej itp.)... 40 zł

-         pozostali uczestnicy... 50 zł

Wpisowe dokonane po terminie 15.06.2013 r. wzrasta o dodatkowe 10 zł.

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz opłat za zamówiony nocleg, organizator prześle potwierdzenie przyjęcia na zlot.

 

UWAGA! W przypadku nie przybycia na zlot wpisowe nie podlega zwrotowi!

 

X. OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

NOCLEGI

 

A –   Miejsce w pokoju (łóżko wraz z pościelą)

25 złotych pierwsza noc,

20 złotych każda kolejna .... (ilość miejsc: 140)

O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakwaterowanie pod namiotami – osoby zainteresowane tym typem noclegu prosimy o kontakt z komandorem rajdu po 10 marca.

 

WYŻYWIENIE

W zakresie własnym. Dla chętnych na terenie schroniska młodzieżowego dostępna będzie kuchnia.

     DODATKOWE ZWIEDZANIE

34 złotych – zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni

 

XI. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

-         plakietka rajdowa

-         materiały krajoznawcze

-         mapy okolic rajdowych

-         opisy tras rajdowych

-         wstępy do niektórych obiektów turystycznych wyszczególnionych w programie

-         skromny poczęstunek na imprezie zakończeniowej dla wszystkich

-         identyfikator uczestnika rajdu

-         odcisk pieczęci rajdowej

-         nagrody i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w konkursach

-         możliwość zdobywania odznak regionalnych


XII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW.

-         posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne

-         posiadanie dowodów wpłat za zamówione świadczenia i wpisowe

-         posiadanie roweru wyposażonego zgodnie z prawem o ruchu drogowym

-         poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników zlotu

-         przestrzeganie regulaminu zlotu, postanowień Karty Turysty i prawa o ruchu drogowym

-         przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody

-         przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych

-         grupy zorganizowane obowiązkowo winny posiadać apteczkę pierwszej pomocy

-         przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 23.00 do godziny 6.00

 

XIII. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI ZLOTU

Komandor: Grzegorz Kukowka, e-mail: grzegorz.kukowka@poczta.onet.pl

tel. 508 801 759

Z-ca Komandora: Agata Kukowka, e-mail: agata.kukowka@gmail.com

 

XIV. RAMOWY PROGRAM RAJDU

 

7.07.13 – niedziela

12.00 – 20.00   – przyjmowanie uczestników rajdu (godziny czynnego biura rajdu)

19.00              – odprawa na następny dzień

 

8.07.13 – poniedziałek

08.00 – 10.00   – godziny czynnego biura rajdu

 

Wyjazd na trasy

Obiekty szczególnie warte zwiedzenia na trasie:

*   Puszcza Niepołomicka                       

*   Zwiedzanie Niepołomic - 12.30, 12.45, 13.00 (godz. wejścia do obiektu)

   18.00 – 20.00   – godziny czynnego biura rajdu

19.00               – odprawa na następny dzień

 

   19.30         – program wieczorny – promocja Miasta Kalety

 

9.07.13 – wtorek

08.00 – 10.00   – godziny czynnego biura rajdu

Wyjazd na trasy

Obiekty szczególnie warte zwiedzenia na trasie:

*Muzeum W. Witosa w Witosówce - 11.30, 11.45, 12.00 (godz. wejścia do obiektu)

*Zwiedzanie Tarnowa – 13.30, 13.45, 14.00 (godz. zwiedzania z przewodnikiem)

 

     Atrakcje Wojnicza

18.00 – 20.00   – godziny czynnego biura rajdu

19.00                 – odprawa na następny dzień

19.30                  – program wieczorny – konkursy zabawowe

 

10.07.13 – środa

08.00 – 10.00   – godziny czynnego biura rajdu

Wyjazd na trasy

Obiekty szczególnie warte zwiedzenia na trasie

*  Drewniany kościół w Lipnicy Murowanej

*    Zamek w Nowym Wiśniczu - 11.00, 11.15, 11.30  (godz. wejścia do obiektu)

Spotkanie przy grobie patrona Klubu Gliwickiego ppłk Wł. Huzy w Bochni godz. 14:00

* Kopalnia soli w Bochni 14.30, 14.45, 15.00 (godz. wejścia do obiektu)  

18.00 – 20.00   – godziny czynnego biura rajdu

19.00                 – odprawa na następny dzień

19.30                  – program wieczorny

 

11.07.13 – czwartek

08.00 – 10.00   – godziny czynnego biura rajdu

 

Wyjazd na trasy

Obiekty szczególnie warte zwiedzenia na trasie

*  Dwór klasycystyczny w Dołędze

*  Dom bł. Karoliny Kózkównej (Wał-Ruda)

*nnnnZabudowa malowanej wsi Zalipie - zwiedzanie w godz. 12.00  – 14.00

18.00 – 20.00   – godziny czynnego biura rajdu

19.00                 – odprawa na następny dzień

19.30                  – program wieczorny – konkurs krajoznawczy

 

12.07.13 – piątek

08.00 – 10.00   – godziny czynnego biura rajdu

 

Wyjazd na trasy

Obiekty szczególnie warte zwiedzenia na trasie

* Zamek w Dębnie – 11.00, 11.15, 11.30 (godz. wejścia do obiektu)

* Dwór Krzysztofa Pendereckiego w Zakliczynie

* Ruiny baszty wartowniczej w Czchowie

18.00 – 20.00   – godziny czynnego biura rajdu

19.30               – program wieczorny – impreza pożegnalna dla wszystkich

 

 

13.07.13 – sobota

08.00 – 10.00   – godziny czynnego biura zlotu

Wyjazd uczestników do domów

W ramach wpisowego Organizatorzy pokrywają koszty wstępu do obiektów, których nazwy wyróżniono wytłuszczoną czcionką

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje szczegółowe można znaleźć na stronach internetowych:

 

 sites.google.com/site/trelemodele/home (klubhuzy.g-ce.pl)

www.stk-kalety.pl.tl

 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

 

Serdecznie zapraszamy

Sztab organizacyjny


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

Witamy na naszej stronie!!!  
   
Reklama  
   
Karta zgłoszeniowa  
  http://chomikuj.pl/anius992/karta+zg*c5*82oszeniowa,2556197664.doc  
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (3 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=